Historia

Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej - Wirku mieszczące się przy ulicy Pawła Kubiny 15 ma bardzo ciekawą historię sięgającą jeszcze czasów przedwojennych, stanowi ono kontynuację działalności przedszkola założonego przy kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Wirku.

IMG 0194

 

Powstanie przedszkola

Powstanie owego przedszkola było zasługą siostry Agnieszki(Wanda Kurek), która należała do zakonu sióstr Boromeuszek przy wireckim kościele. Po wielu latach starań w 1930 roku udało się wreszcie siostrom uzyskać koncesję i otworzyć placówkę wychowawczą.

Na zdjęciu siostra Agnieszka.

Działalność początkowa

Początkowo jej działalność była bardzo skromna, uczęszczało do niej zaledwie 15 dzieci, co było zapewne wynikiem ówczesnych stosunków narodowościowych panujących na Górnym Śląsku, gdzie obok Polaków zamieszkiwało wielu Niemców. Z jednej strony rodzice niemieccy nie chcieli posyłać dzieci do polskiego przedszkola, zaś z drugiej Polacy nie mieli zaufania do nowopowstałej placówki. Z biegiem czasu jednak dzięki energicznym zabiegom i nieugiętości siostry Agnieszki, organizującej rozmaite uroczystości, wycieczki, grono jej wychowanków stale rosło.

 

Rok szkolny 1937/38

W roku szkolnym 1937/1938 brakowało już miejsc, więc ówczesna Matka przełożona – Teodora postanowiła rozbudować przedszkole powiększając je o 1 salę oraz boisko z piaskownicą. Przedszkole było często wizytowane przez władze, cieszyło się ono ich uznaniem spełniając rolę wychowawczą i patriotyczną zarazem. Wkrótce po rozpoczęciu wojny i przejęciu władzy przez Hitlerowców zamknięto polskie przedszkole. Po kilku tygodniach okupant  zdecydował o jego ponownym otwarciu, jednak hrabia Donnersmarck do którego należał budynek wyznaczył Niemcom zbyt wysoki czynsz, toteż zdecydowano się przenieść je w inne miejsce. Urządzono je na mieście, na terenie kolonii robotniczej Ficinus powstałej w latach 1860-1867, właśnie na ulicy Pawła Kubiny, gdzie istniał do tej pory ogród jordanowski, czyli swoisty park założony specjalnie dla dzieci w którym znajdował się plac zabaw, basen, sale do zabaw, pomieszczenia do zajęć świetlicowych - dzieci przebywały w nim cały rok. Do budynku w którym w czasie działań wojennych stacjonowało wojsko przeniesiono ze starego przedszkola wszystkie meble i pomoce. W latach 1939-1945 rolę wychowawców pełniły członkinie niemieckiej organizacji NSV(Nationalisozialistische Volkswohlfahrt).

 

Zaraz po wojnie

Niedługo po wyzwoleniu Śląska, już w lutym 1945 roku kierowniczką państwowego przedszkola została ponownie siostra Agnieszka, jednakże w skutek zmian politycznych 31 sierpnia 1961 roku została zwolniona. Po siostrze Agnieszce funkcję dyrektora sprawowała między innymi : od 1961 Wagner Kornelia; Iwan Zenobia 1971-1978; mgr Barbara Czapla 1978-2002; mgr Grażyna Glowania 2003-2006; od 2006 roku dyrektorem jest mgr Regina Olszyna.

           

Po roku 1979

Od 1979 roku przedszkole było już placówką 3 –oddziałową, zaś w 2009 roku z racji zwiększającej się z roku na rok liczby zgłoszeń otwarto 4 oddział. W każdej sali znajdują się kąciki tematyczne min. plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, pozwalające rozwijać zdolności i zainteresowania naszych podopiecznych, dzieci maja do dyspozycji mnóstwo zabawek, każda z sal jest kolorowa i przytulna, dzięki temu czują  się one w przedszkolu jak w domu. Ponadto niedawno w ogrodzie przedszkolnym powstał duży plac zabaw, sprawiając wiele radości dzieciom, które bardzo lubią w nim przebywać. Mimo wszystko, by było jeszcze ładniej, w przedszkolu ciągle wykonywane są drobne remonty i modernizacje. Każdego roku w przedszkolu organizowane są festyny, które zawsze przyciągają wiele osób, często odwiedzają nas różni goście, wzbudzając ogromne zainteresowanie u dzieci, zaś nasi przedszkolacy aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, zawodach często zdobywając pierwsze miejsca bądź wyróżnienia.

       

 

Nasze sale kiedyś i dziś

 

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl