Parę słów o nas

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej jest przedszkolem publicznym. Prowadzimy bezpłatne nauczanie i wychowanie dzieci w zakresie podstawy programowej. Rekrutacja dzieci jest prowadzona w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 
W placówce obowiązuje ramowy rozkład dnia, zatwierdzony przez radę pedagogiczną.

Misja

  • Tworzymy warunki i klimat wychowawczy zapewniający pełny rozwój osobowy wszystkich wychowanków, traktujemy dziecko podmiotowo.
  • Opowiadamy się za Konwencją Praw Dziecka.
  • Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji i twórczego myślenia, działania i uczestniczenia w ciekawych zajęciach i zabawach.
  • Istniejemy po to,  aby w atmosferze odpowiedzialności i kreatywności kształtować wychowanków gotowych do rozwiązywania swoich problemów i potrafiących wyrazić siebie i swoje pomysły

Struktura

Liczba oddziałów
Liczba nauczycieli

Oddziały

3 latki - Słoneczka

sloneczka

4,5 latki - Biedroneczki

biedroneczki

5,6 latki - Niezapominajki

niezapominajki

5,6 latki - Krasnale

krasnale

 

Dodatkowe zajęcia bezpłatne

  • język angielski
  • rytmika
  • religia
  • dzieci mają również udzielaną pomoc psychologiczną i logopedyczną

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl