Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 19 w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą                                                                               

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.,
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne                                                                                                                       

 • Zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych                                                          
 • Brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru czcionek
 • Część zamieszczonych plików nie jest dostępna cyfrowo.                              

Wyłączenia                                                                                                                               

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności                                                                           

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-20
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe                                                                                     

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Regina Olszyna                                            

- E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                          

- Telefon: 32 2420430

Każdy ma prawo:                                                                                                                              

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:                                                                                                              

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.                                                             
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągi 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 Skargi i odwołania                                                                                                                  

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub droga elektroniczną na adres:                                                 

- Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej                                   

Adres: ul. Pawła Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska                                                                            

E - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                      

Telefon: 32 2420430

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:        

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Dla Rodziców wychowanków dostępne są 2 dojścia do głównego wejścia budynku – wejście przez furtkę, zejście po kilku schodach niedostosowane dla wózków inwalidzkich oraz przez bramę (brak schodów)
 • Do budynku prowadzi główne wejście po kilku schodach oraz drzwi otwierane ręcznie, odpowiednio szerokie. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 • Budynek jest jednokondygnacyjny. W głównej części budynku korytarze są odpowiednio szerokie.
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabo widzących.
 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.
 • Miejsca parkingowe znajdują na parkingu ogólnodostępnym.
 • Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.                                                           
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego
  w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne                                                                                                                       

 • Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl