Rekrutacja 2023-2024

Rekrutacja 2023/2024

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

            Informujemy, że w dniach od 15.02.2023 do 21.02.2023 należy złożyć wniosek kontynuacji lub rezygnacji z przedszkola                        na rok szkolny 2023/2024.

W przypadku braku złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecko zostanie skreślone z listy
i miejsce zostanie zablokowane do rekrutacji 2023/2024 dla nowych dzieci.

Prosimy o pobranie wniosku w biurze w wyżej wymienionych dniach.

   Dziękujemy!

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI  DLA NOWYCH DZIECI  (urodzonych w roku 2020, 2019, 2018, 2017)

Wg Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.13.2023 z dnia 20.01.2023r.

1. Zarejestrowanie dziecka w systemie na stronie internetowej http://rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl                                             od 01.03.2023 godz. 8:00 do 15.03.2023 godz. 15:00

2. Dostarczenie wypełnionego wniosku z załącznikami do przedszkola pierwszej preferencji z podpisami obojga rodziców                  od 01.03.2023 godz. 8:00 do 15.03.2023 godz. 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 31.03.2023 godz. 8:00

4. Dostarczenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola od 31.03.2023 godz. 8:01 do 07.04.2023 godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13.04.2023 godz. 8:00        

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl