Rekrutacja 2022-2023

Rekrutacja 2022/2023

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

 Informujemy, że tylko i wyłącznie w dniach od 15.02.2022 do 21.02.2022 należy złożyć wniosek kontynuacji lub rezygnacji z przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Jeśli Państwo nie złożycie wniosku o kontynuację edukacji dla Waszego dziecka w tym terminie, wtedy wszystkie miejsca zostaną zablokowane do rekrutacji 2022/2023 dla nowych dzieci.

Prosimy o pobranie wniosku w biurze w wyżej wymienionych dniach.

Dziękujemy!

 

INFORMACJA O REKRUTACJI  DLA NOWYCH DZIECI  (urodzonych w roku 2019, 2018, 2017, 2016)

 Wg Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.7.2022 z dnia 14.01.2022r.

1. Zarejestrowanie dziecka w systemie na stronie internetowej  https://rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl od 01.03.2022 godz. 8:00 do 15.03.2022 godz. 15:00

2. Dostarczenie wypełnionego wniosku z załącznikami do przedszkola pierwszej preferencji z podpisami obojga rodziców            od 01.03.2022 godz. 8:00 do 15.03.2022 godz. 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 31.03.2022 godz. 8:00

4. Dostarczenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola od 31.03.2022 godz. 8:01 do 08.04.2022 godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13.04.2022 godz. 8:00      

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl