Rekrutacja 2020/2021

 W poniższym pliku załączamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 

 

 

W poniższym pliku załączamy listę dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych:

 

 

 

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

        Informujemy, że tylko i wyłącznie w dniach od 15.02.2021 do 19.02.2021 należy złożyć wniosek kontynuacji lub rezygnacji                   z przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Jeśli Państwo nie złożycie wniosku o kontynuację edukacji dla Waszego dziecka w tym terminie, wtedy wszystkie miejsca zostaną zablokowane do rekrutacji 2021/2022 dla nowych dzieci. 

Prosimy o pobranie wniosku w biurze w wyżej wymienionych dniach.

 Dziękujemy!

 

INFORMACJA O REKRUTACJI  DLA NOWYCH DZIECI  (urodzonych w roku 2018, 2017, 2016, 2015)

Wg Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.13.2021 z dnia 22.01.2021r.

  1. Zarejestrowanie dziecka w systemie na stronie internetowej https://rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl  od 01.03.2021              godz. 8:00 do 15.03.2021 godz. 15:00
  2. Dostarczenie wypełnionego wniosku z załącznikami do przedszkola pierwszej preferencji z podpisami obojga rodziców od 01.03.2021 godz. 8:00 do 15.03.2021 godz. 15:00
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 31.03.2021 godz. 8:00
  4. Dostarczenie pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola od 31.03.2021 godz. 8:00 do 09.04.2021 godz. 15:00
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.04.2021 godz.8:00     

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl