Rekrutacja 2019/2020

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Rodzice dziecka już uczęszczającego do naszego przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie:

14.02.2019 godzina 800 do 21.02.2019 godzina 1500.

Druk deklaracji lub rezygnacji do pobrania w BIURZE DYREKCJI PRZEDSZKOLA.

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

Informacja dla rodziców chcących zapisać swoje dziecko
do przedszkola

Rekrutacja kandydatów odbędzie się drogą internetową.

Uwaga !

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko i nie mają możliwości dokonania zapisu przez internet, mogą zgłosić się również w biurze dyrekcji przedszkola celem pobrania wniosku.

Po rejestracji internetowej należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do biura Dyrekcji Przedszkola.

Rekrutacja odbędzie się w terminie:

04.03.2019 godzina 800 do 15.03.2019 godzina 1500.

Rekrutacja obejmuje dzieci z rocznika: 2013, 2014, 2015, 2016.

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE:

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

 w godzinach

8.00 – 15.00

od 6 czerwca 2019 r.

do 12 czerwca 2019 r.

w godzinach

8.00 – 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.150 ust.7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 4 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

od 6 czerwca 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2019 r.

godzina 8.00

18 czerwca 2019 r.

 godzina 8.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 1 kwietnia 2019 r.

do 5 kwietnia 2019 r.

w godzinach

8.00 – 15.00

od 18 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

w godzinach

8.00 – 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 kwietnia 2019 r.

 godzina 8.00

26 czerwca 2019 r.

godzina 8.00

 

Pliki do pobrania:

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl