Warto poczytać

Wychowanie do wartości

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Wychowanie do wartości jest obecnie kierunkiem mocno osadzonym w polityce oświatowej państwa. Na poziomie edukacji przedszkolnej, wychowanie do wartości bazuje przede wszystkim na rozróżnianiu dobra od zła, kształtowaniu charakteru i postaw. Jednymi z celów wychowania przedszkolnego są: „budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe”, „wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne”, „kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej”.

Bardzo istotnym elementem kształtowania się pojęć moralnych u dzieci jest wprowadzenie dyscypliny, czyli zachowanie konsekwencji w wychowaniu. Nadmierne pobłażanie czy niespójność  w metodach wychowawczych powodują zagubienie. Dzięki konsekwencjiw wychowaniu dziecko otrzymuje poczucie bezpieczeństwa i  może żyć w zgodzie ze standardami przyjętymi w domu, przedszkolu, grupie.

Okres przedszkolny jest pierwszym etapem kształtowania się pojęć moralnych u dzieci, jest podstawą do kształtowania się postaw moralnych, oceniania ich i wartościowania. Z chwilą, gdy dziecko osiąga zdolność myślenia abstrakcyjnego rozpoczyna się względnie trwała postawa moralna, czyli kolejny, drugi już etap rozwoju moralnego. Rozwój moralny jest istotnym etapem w rozwoju młodego człowieka. Nie podlega dyskusji twierdzenie, że wychowanie moralne jest wychowaniem do wartości ogólnych, które winny kształtować właściwe rozumienie dobra, prawdy i piękna.

W obecnych czasach otaczająca nas rzeczywistość jest trudna, mamy kryzys wartości moralnych a to prowadzi do brutalizacji życia oraz rozwoju patologii społecznych w postaci agresji, nietolerancji, znieczulicy.

Kiedy będziemy mogli mówić o ukształtowaniu człowieka pod względem moralnym?

A mianowicie wtedy, kiedy urzeczywistnią się w nim pożądane wartości, kiedy staną się integralnymi elementami osobowości człowieka. Dzisiejszy świat potrzebuje wartości moralnych, gdyż bez nich nie jest w stanie normalnie istnieć. My dorośli musimy działać, aby nie poddać się kryzysowi wartości i być przykładem dla naszych dzieci. By tak się stało powinniśmy prawidłowo pojmować i rozróżniać dobro od zła. Dlatego tak ważna
w kształtowaniu postaw moralnych jest rodzina i przekazywanie wartości z pokolenia na pokolenie. Dziecko zawsze powinno mieć oparcie w dorosłych i być wyposażone w wiedzę, że rodzice, dziadkowie czy nauczyciele są po to aby dziecku pomóc, gdyż brak takiego oparcia prowadzi do zagubienia się młodych ludzi i dokonywania złych wyborów.

Kształtując osobowość młodych ludzi, powinniśmy odwoływać się do etyki cnót i wzorców osobowych. Oprócz własnej nienagannej postawy także w literaturze dziecięcej znajdziemy wielu pozytywnych bohaterów, którzy mogą być wzorem właściwego postępowania dla dzieci. Również nasza tradycja, przede wszystkim kultywowanie świąt religijnych jest świetną okazją do wprowadzenia dzieci w świat wartości uniwersalnych.
Podsumowując można stwierdzić, że niewiele trzeba, aby wprowadzić dzieci w świat wartości. Ważne jest by, to co wypracują nauczyciele w przedszkolu czy szkole było kontynuowane  w domu.

Na podstawie artykułu W. Mądrowskiej „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”, Monitor Dyrektora Przedszkola, 2016

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl