Warto poczytać

Konflikty wśród rówieśników

Każdy z nas zauważa jak łatwo i często dochodzi do konfliktów w grupie dzieci, na placu zabaw, w piaskownicy czy w przedszkolu. Zadajemy sobie  dlaczego tak się dzieje i jakie są przyczyny. Nie jest trudno dowieść że najczęściej dynamiczne i konfliktowe zachowania wynikają z cech charakteru i zdobytych doświadczeń przez dziecko.

Wymienić tu można zachowania kiedy dzieci:

 • sprzeciwiają się gdyż nie chcą się być pokrzywdzone,
 • chcą zwrócić na siebie uwagę dzieci lub rodziców, chcą być stale zauważane,
 • sprawia im satysfakcję i zadowolenie kiedy wygrywają pojedynek, rywalizacją, uczestniczą   w zabawach w których mogą wyzwolić swoje emocje,
 • naśladują zachowanie starszych kolegów, lub te widziane w telewizji,
 • z jakiegoś powodu są zestresowane i szukają sposobu na rozładowanie emocji.
 • mają własne doświadczenia z przemocą i brutalnością np. w rodzinie.

Zastanawiając się jednak dalej dojdziemy także do wniosku że dzieci muszą uczyć się zasad zgodnego współżycia w grupie. Dzieci bowiem:

 • wolą wyrwać zabawkę niż poprosić lub poczekać na swoją kolej,
 • reagują w sposób najprostszy dając upust zniecierpliwieniu i złości.
 • chcą dominować
 • próbują narzucić swoją zabawę lub własne zasady,
 • nie rozumieją zagrożenia, bo nie poznały skutków i konsekwencji złego zachowania,
 • nie nabyły umiejętności społecznych, zasad współżycia, grzeczności, nie przeszkadzania innym,
 • nie potrafią szukać lepszych rozwiązań w trudnych i konfliktowych sytuacjach.

Dziecko nauczy się i pozna te wszystkie zasady jeśli rodzice i  nauczyciele będą pokazywać   i korygować zachowanie, pomagać wspierać właściwe zachowania  i postawę. Musi ono jednak przebywać w grupie, musi zdobywać doświadczenia spokojnie i bez pokrzykiwania i strofowania, kiedy nie zmusza się je do biernego podporządkowania, nie straszy i nie separuje od innych dzieci aby mieć święty spokój.                                                

Oto kilka praktycznych rad w konfliktowych sytuacjach.

 • Nie musimy reagować natychmiast, gdy tylko zauważymy początek konfliktu. Dajmy dzieciom trochę czasu na zdobywanie ważnych doświadczeń w rozstrzyganiu sporów.
 • Jeśli konflikt ma szansę szybko wygasnąć starajmy się nie być stroną w konflikcie ani sędzią.
 • Należy jednak kontrolować dyskretnie rozwój dalszych zdarzeń aby zapanować nad sytuacją kiedy będzie taka konieczność.
 • Kiedy konflikt się rozwija trzeba spokojnie i jednoznacznie skrytykować zachowanie dzieci. Muszą wiedzieć co im wolno, a na co pozwolenia nie mają.
 • Rozdzielone i wzburzone dzieci najlepiej najpierw na chwilkę posadzić aby ochłonęły uspokoiły się i same postarały się ustalić przyczynę i źródło konfliktu.  
 • Niech opowiedzą co czują i czy jeszcze pozostała przyczyna złości oraz co można zrobić aby załagodzić konflikt. Po krótkiej przerwie najlepiej zaproponować inną zabawę.
 • Nie należy lekceważyć istoty i wagi dziecięcych problemów. 
 • Bardzo ważne jest aby pomagać dzieciom w wyjaśnieniu przyczyny sporu, aby każde mogło spokojnie powiedzieć  o co poszło.

Najwięcej korzyści wyniosą dzieci jeśli same znajdą rozwiązanie problemu. Rozwiązanie narzucone przez dorosłego który występuje w roli arbitra nie ułatwia poznawania przyczyn sporu przez dziecko i poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Ponieważ dziecko uczy się najszybciej i najefektywniej doświadczając pozwólmy im na to i zaufajmy, traktujmy je jak mniej doświadczonych lecz pełnoprawnych, małych ludzi.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl