Warto poczytać

Wskazówki dla rodziców dzieci leworęcznych

Pracując z dzieckiem leworęcznym zwróć szczególną uwagę, aby:

 • siedziało przy biurku prosto, nogi miało oparte o podłoże, a kręgosłup wyprostowany, a nie przechylony w bok,
 • głowę trzymało prosto i nie przechylało jej w bok,
 • zajmowało miejsce z lewej strony ławki, tak aby ręka pisząca miała swobodę ruchów  i nie kolidowała z ręką praworęcznego sąsiada,
 • przedramiona były oparte o blat biurka,
 • kartkę, czy zeszyt miało odsunięty od brzegu biurka i nieco przesunięty w lewo  w stosunku do linii środkowej ciała,
 • lewy górny róg kartki (zeszytu) był przesunięty w górę w stosunku do rogu prawego (stopień nachylenia dziecko reguluje samo),
 •  narzędzie piszące trzymało prawidłowo w trzech palcach, tzn. pomiędzy palcem wskazującym i kciukiem, natomiast palec środkowy powinien znajdować się poniżej podpierając narzędzie od dołu (w przypadku, gdy dziecko ma trudności  z prawidłowym chwytem zaleca się używanie nasadki korygującej),
 • wierzchołek narzędzia piszącego był pochylony w kierunku lewego ramienia, a nie skierowany w górę,
 • dłoń stanowiła przedłużenie przedramienia w linii prostej, tzn. aby nie wyginała się   w nadgarstku,
 • przygotować należycie narzędzia do pracy, czyli zatemperować ołówek, zadbać, aby  nie był on zanadto miękki ani zbyt twardy, zaopatrzyć dziecko w pióro dla osób leworęcznych,
 • zadbać, żeby żadne przedmioty nie utrudniały pracy ręki,
 • ustawić tak oświetlenie, aby znajdowało się ono po prawej stronie (w klasie najkorzystniejsze dla dziecka jest miejsce w środkowym rzędzie, gdzie światło jest najbardziej rozproszone).

Osobie posługującej się lewą ręką często trudniej jest zapamiętać i zastosować właściwy kierunek oraz technikę wykonywania wzorów graficznych, pisania liter, cyfr, czy czytania.

Chcąc pomóc dziecku utrwalić prawidłowe nawyki możesz:

 • w specjalny sposób oznaczyć lewą stronę biurka, zeszytu, książki, czyli tę stronę, od której rozpoczynamy pracę (może to być ozdobny pasek, naklejka, znaczek, itp.),
 • zwracać szczególną uwagę, na płynność i kierunek wykonywania prac graficznych     i manualnych, czyli zawsze z góry na dół i od lewej strony do prawej,
 • pilnować, aby wszelkie koła, formy kuliste, litery zawierające taki element kreśliło   w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, rozpoczynając tak, jak kreślimy literę C, 
 • zadbać o właściwe przygotowanie ręki do podjęcia czynności pisania, poprzez usprawnianie palców (lepienie z ciasta, plasteliny, wyklejanie, wydzieranie, nawlekanie drobnych przedmiotów, wodzenie palcem i kreślenie po śladzie, itp.).

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl