Newsy

Informacja w sprawie zmian godzin pobytu dziecka w przedszkolu

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że zgodnie z §9 ust. 2 Regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

oraz opłat za korzystanie z żywienia na terenie Miejskiego Przedszkola nr 19 w Rudzie Śląskiej, Rodzic może zmienić oświadczenie, zawierające informacje w sprawie godzin korzystania przez wychowanka z wychowania przedszkolnego oraz żywienia, wyłącznie po uzgodnieniu z Dyrektorem przedszkola, poprzez złożenie nowego oświadczenia według wzoru, który stanowi odpowiedni załącznik do niniejszego regulaminu, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, ze skutkiem od 1. dnia kolejnego okresu rozliczeniowego.

Dane kontaktowe

Miejskie Przedszkole nr 19

w Rudzie Śląskiej

ul. P. Kubiny 15, 41-710 Ruda Śląska

tel. +32 242 04 30

mp19wirek@interia.pl